Wtorek, 23 grudnia 2014, data aktualizacji serwisu: 22.12.2014 o godzinie 13:21
Menu przedmiotowe
Biulertyn Informacji Publicznej - BIP - BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
623.293 osób
Strona główna
"Uzdrowisko Rabka" S.A. w chwili obecnej funkcjonuje na podstawie aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego P.P."Uzdrowisko Rabka" z dnia 30.12.1998r. Podstawę prawną działania Spółki są także:
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27.06.1939 roku;

 • Kodeks Handlowy ( Dz. U. nr 57/5021/34 z późniejszymi zmianami );
 • Regulaminy Władz Spółki;
 • Regulamin Organizacyjny Spółki.

W przedsiębiorstwie Spółki wydzielone są:

Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, działający na podstawie ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. 91/408/912 z późn. zm.), zarejestrowany w dniu 10. 11. 1998r. w rejestrze ZOZ Wojewody nowosądeckiego, a później Wojewody małopolskiego;

Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, działający na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994r., prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 27/96/94 z późniejszymi zmianami).

"Uzdrowisko Rabka" S.A. dysponuje obecnie bazą łóżkową w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych o łącznej liczbie 730 łóżek znajdującą się w takich obiektach jak:

 • Szpitale Uzdrowiskowe dla dzieci
 • Szpital Uzdrowiskowy Kardiologiczny
 • Sanatoria dla dziecka z opiekunem
 • Sanatoria dla dorosłych

Działalność zabiegowa prowadzona jest w czterech pawilonach nowoczesnego Zakładu Przyrodoleczniczego w działach:

 • balneoterapia
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • inhalacje

"Uzdrowisko Rabka" S.A. w chwili obecnej jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa posiada 100 % udziałów.

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC
©1998-2014 Uzdrowisko Rabka S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL